freebet

SJEFEN FOR SPESIALENHETEN

 

Jens Olav V. Sæther 

Konstituert sjef fra 2020.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1994.

Arbeidserfaring som advokat i Advokatfirma Haugland AS, faglig leder i Eiendomsmegler 1, politifullmektig/politiinspektør/politiadvokat i Namdal politidistrikt og Oslo politidistrikt, assisterende sysselmann på Svalbard og førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter.


Guro Glærum Kleppe

Assisterende sjef fra 2011.

Juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo 1999.

Arbeidserfaring fra Lovavdelingen i Justisdepartementet og som juridisk rådgiver hos Sjefen for Spesialenheten fra 2007.

 

Liv Øyen - p.t. juridisk rådgiver

Leder for etterforskingsavdeling Øst–Norge fra 2009.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1998.

Arbeidserfaring fra kriminalomsorgsavdelingen/Fengselsstyret i Justisdepartementet, Fjordane politidistrikt og Oslo politidistrikt. 

 

Rune Fossum

Juridisk rådgiver fra 2012.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1989.

Arbeidserfaring fra Lofoten & Vesterålen, Moss og Hamar politikammer og Hedmark politidistrikt, dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Sør-Østerdal.

 

Mona Skaaden-Bjerke

Juridisk rådgiver fra 2013.

Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2006.

Arbeidserfaring som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Campbell & Co AS og som advokat ved Statens vegvesen. 

 

Kaja Løhren Borg 

Juridisk rådgiver fra 2020.

Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo 2008.

Arbeidserfaring som rådgiver i utlendingsdirektoratet og som politiadvokat ved Innlandet politidistrikt.

 

Hanne Brenden Thomas

IKT-seniorrådgiver fra 2009.

Ingeniør fra datalinjen ved Høgskolen i Bergen i 1997.

Arbeidserfaring fra Sentralsykehuset i Hedmark og Sykehuset Innlandet.

 

Henriette S. Nytrøen

IKT-medarbeider fra 2019.

Utdanning innen informatikk ved Høgskolen i Hedmark 2001 og data- og multimedieteknikk ved Høgskolen i Gjøvik i 2003.

Arbeidserfaring fra Norsk Tipping, Sykehuset Innlandet, Sykehuspartner, ASKO Hedmark, Mattilsynet og Hamar Katedralskole.

 

      

ADMINISTRATIV STAB

 

Vigdis Thomassen Aaseth

Administrasjonssjef fra 2017.

Virksomhets- og økonomistyring i staten ved Handelshøyskolen BI.

Arbeidserfaring fra ulike private virksomheter og Jernbaneverket og som rådgiver økonomi og personal hos Sjefen for Spesialenheten fra 2005.

 

Monica Pedersen

Rådgiver straffesaksbehandling fra 2005.

Arbeidserfaring som legesekretær ved Volvat medisinske senter og Ullevål sykehus og som saksbehandler ved Borgarting lagmannsrett.

 

Eva Rustad Sletten

Seniorkonsulent straffesaksbehandling fra 2007.

Arbeidserfaring som sekretær fra Asker og Bærum politidistrikt, Politiets Overvåkningstjeneste og som daglig leder ved Hobbyhuset AS.

 

Mie Willumsen

Seniorkonsulent straffesaksbehandling fra 2008.

Arbeidserfaring fra AS Regnskap & Revisjon og som sekretær ved Riksadvokatembetet.

 

Malin Voll Nielsen

Førstekonsulent lønn og regnskap fra 2018.

Arbeidserfaring fra Fylkesmannen i Hedmark som lærling i kontor og administrasjonsfaget, konsulent ved Forsvarsbygg og som konsulent/førstekonsulent straffesaksbehandling og administrasjon i Spesialenheten fra 2014.

 

Bente Vannevjen

Førstekonsulent straffesaksbehandling og administrasjon fra 2018.

Arbeidserfaring fra bl.a. Hamar Catering, Sykehuset Innlandet, Aktiv Regnskap og Løten kommune.

 

Edel Korsvoldlien (midlertidig)

Førstekonsulent administrasjon fra 2020.

Arbeidserfaring fra bl.a. Hedmark politidistrikt, Sysselmannen på Svalbard og Innlandet politidistrikt.

 

 

ETTERFORSKINGSAVDELING ØST-NORGE

 

Liv Øyen

Leder for etterforskingsavdeling Øst–Norge fra 2009.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1998.

Arbeidserfaring fra kriminalomsorgsavdelingen/Fengselsstyret i Justisdepartementet, Fjordane politidistrikt og Oslo politidistrikt.

 

Knut Wold

Etterforskingsleder fra 2006.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1992.

Arbeidserfaring som politijurist ved Skien politikammer, advokatfullmektig i advokatfirmaet Haugland, Glimsholt og Torgrimsby ANS, dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett og som saksbehandler i Justisdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Statens dyrehelsetilsyn og Mattilsynet.

 

Helle Gulseth

Etterforskingsleder fra 2011.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen og Oslo fra 2000.

Arbeidserfaring som advokatfullmektig/advokat/ partner i advokatfirmaet Drevland & Grape DA, tre år på̊ oppdrag for Justisdepartementet i Afghanistan og Moldova som legal adviser.

 

Marit Oliver Storeng

Etterforskingsleder fra 2011.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 2007.

Arbeidserfaring som ekstrabetjent ved Kriminalomsorgen Oslo fengsel og som rådgiver ved Kriminalomsorgen region nordøst.

  

Kari-Anne Hille Valla

Etterforskingsleder fra 2019.

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1995.

Arbeidserfaring som jurist ved Hedmark fylkestrygdekontor og Trygderetten i Oslo, som dommerfullmektig ved Aust-Telemark tingrett, som politiadvokat ved Søndre Buskerud politidistrikt og som fylkesnemndsleder ved Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark.

 

Ingvild Lærum 

Etterforskingsleder fra 2019.

Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2006.

Arbeidserfaring som saksbehandler i NAV, namsfullmektig og politiadvokat ved Søndre Buskerud politidistrikt og som seniorrådgiver ved Arbeidstilsynet. 

 

Espen Krogh

Spesialetterforsker fra 2005.

Politihøgskolen 1995.

Arbeidserfaring fra Oslo Politidistrikt.

 

Camilla Nilsson

Spesialetterforsker fra 2005.

Politihøgskolen i Sverige 1993.

Arbeidserfaring som selvstendig næringsdrivende, prosjektleder i privat næringsliv og ved Stange og Hamar kommune. Polisassistent ved Norrmalspolisen Stockholms PD og Länskriminalen Stockholm.

 

Jens Ørbæk

Spesialetterforsker fra 2005.

Politiskolen 1989.

Arbeidserfaring fra Asker og Bærum og Hedmark politidistrikt.

Mastergrad i politivitenskap fra Politihøgskolen 2016.

 

Øivind Frøisland

Spesialetterforsker fra 2009.

Førskolelærerutdanning 1993, Politihøgskolen 1997.

Arbeidserfaring som avdelingsleder i barnehage ved Nesodden kommune, fra Follo, Romerike og Hedmark politidistrikt og fra Kripos.

 

Gyda Hoberg (permisjon)

Spesialetterforsker fra 2009.

Utdannet skatterevisor.

Arbeidserfaring som skatterevisor Oslo/Hedmark fylkesskattekontor, spesialetterforsker ved Økokrim, kontorsjef Hedmark fylkesskattekontor og seksjonssjef i Skatt Øst.

 

Bao Thai Ly

Spesialetterforsker fra 2011.

Politihøgskolen 2001.

Arbeidserfaring fra Agder, Nordre Buskerud, Oslo og Follo politidistrikt.

 

Yvonne Hasler Garthe

Spesialetterforsker fra 2014.

Politihøgskolen 2000.

Arbeidserfaring fra Kragerø politistasjon og Oslo politidistrikt.

  

Raymond Thorsen

Spesialetterforsker fra 2016.

Allmennlærerutdanning 1997, Politihøgskolen 2000.

Arbeidserfaring fra Hurum lensmannskontor, Drammen politistasjon og Kripos.

 

Vegard Uppman Nilsen

Spesialetterforsker fra 2018.

Politihøgskolen 1999.

Arbeidserfaring fra Oslo og Follo politidistrikt, Kripos, spesialetterforsker i Spesialenheten for politisaker i perioden 2011-2015.

 

Lars Enzo Demuru

Spesialetterforsker fra 2018.

Politihøgskolen 1999.

Arbeidserfaring fra Romerike politidistrikt og fra DNB.

 

Jon Eirik Vold

Spesialetterforsker fra 2019.

Politihøgskolen 1995.

Arbeidserfaring fra Kripos, Politidirektoratet og Oslo politidistrikt

 

Tom-Roger Selø 

Spesialetterforsker fra 2019.

Politihøgskolen 2013.

Arbeidserfaring fra Innlandet politidistrikt. 

 

Wenche Kristin Fredriksen

Seniorkonsulent kontorstøtte fra 2014.

Arbeidserfaring fra Kongsberg politikammer og Økokrim.

 

Bjørn Rudjord

Advokat på̊ verv fra 2016.

Advokat/partner ved Advokatfirmaet Elden DA, Oslo.

 

Mats J. Iversen Stenmark

Advokat på̊ verv fra 2016.

Advokat ved advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & co, Oslo.  

 

 

ETTERFORSKINGSAVDELING VEST-NORGE

 

Ellen Eikeseth Mjøs

Advokat på̊ verv og leder for etterforskingsavdeling Vest–Norge fra 2011.

Advokat/partner ved Sentrumsadvokaten i Bergen.

 

Anita Rundsveen

Spesialetterforsker fra 2005.

Politiskolen i 1988.

Arbeidserfaring fra Fana lensmannskontor, polititjenesteperson ved Hordaland politidistrikt, Politiets sikkerhetstjeneste og Utrykningspolitiet.

 

Kjetil Torgersen

Spesialetterforsker fra 2008.

Politiskolen 1984.

Arbeidserfaring fra Telemark og Hordaland politidistrikt. Fredsobservatør i Hebron 2002.

 

Tine Landro

Spesialetterforsker fra 2012.

Politiskolen 1991.

Arbeidserfaring fra Hordaland politidistrikt, utreder i Vesta Forsikring AS, spesialetterforsker i Spesialenheten for politisaker i perioden 2008-2011.

 

Eirik Nåmdal

Advokat på̊ verv fra 2013.

Advokat/partner ved Sentrumsadvokaten i Bergen.

  

Paal-Henrich Berle

Advokat på verv fra 2020.

Advokat/Partner ved DalheimRasmussen Advokatfirma ANS, Bergen.

 

 

ETTERFORSKINGSAVDELING MIDT-NORGE OG NORD-NORGE

 

Halvor Hjelm-Hansen

Advokat på̊ verv og leder for etterforskingsavdeling Midt–Norge og Nord Norge fra 2013.  

Advokat/partner ved Advokatfirma Erbe & Co DA, Trondheim.

 

Terje Storrø

Spesialetterforsker fra 2005.

Politiskolen i 1987.

Arbeidserfaring fra Helgeland og Sør-Trøndelag politidistrikt.

 

Toril Olsson (midlertidig stilling)

Spesialetterforsker fra 2008.

Politiskolen 1977.

Arbeidserfaring fra Oslo og Sør-Trøndelag politidistrikt.

 

Tor Espen Pritsberg

Spesialetterforsker fra 2017.

Politihøgskolen 1993.

Arbeidserfaring fra Sør-Trøndelag politidistrikt, Directorate of Forensics - EU’s fredsbevarende virksomhet i Kossovo og fra Norske Shell.

 

Roy Hedly Karlsen

Advokat på verv fra 2016.

Advokat/partner ved Bjerkan Stav Advokatfirma AS, Trondheim

 

Magnhild Meringen

Advokat på̊ verv fra 2016.

Advokat/partner ved Advokatene på Storkaia DA, Kristiansund.

 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no