freebet

Riksadvokaten er faglig overordnet Spesialenheten og har i rundskriv nr. 3 - 2006 gitt nærmere retningslinjer for virksomheten. Du kan også lese mer om Spesialenheten i Ot.prp. nr. 96 (2002-2003) og i Rønnebergutvalgets rapport.

 

Lenker til relevant regelverk for Spesialenhetens arbeid:

Straffeprosessloven
Påtaleinstruksen
Riksadvokatens rundskriv nr. 3 – 2006
Menneskerettsloven
Politiloven
Politiinstruksen

NOU 2009:12, Spesialenheten er evaluert

Ot.prp. nr. 96 (2002-2003)

Rønnebergutvalgets rapport

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no