freebet

escort kusadasi
Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet. Enhetens oppgave er å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

 

 

Henvendelser fra pressen om saker eller forhold i virksomheten rettes til Spesialenhetens sentralbord tlf. 62 55 61 00.

Vi mottar elektronisk faktura på standardformatet "Elektronisk Handelsformat" (EHF). Elektronisk adresse er vårt organisasjonsnummer: 987 248 890. Informasjon til leverandører angående elektronisk faktura: https://dfo.no/kundesider/faktura/sende-en-faktura-til-en-statlig-virksomhet

Personvernombud: Mona Skaaden-Bjerke

Aktuelt

Spesialenhetens årsrapport 2019

Publisert 19.02.2020

Spesialenhetens årsrapport for 2019 ligger under fanen Publikasjoner/Årsrapporter.

Jens Olav V. Sæther - konstituert som sjef for...

Justis- og beredskapsdepartementet har konstituert Jens Olav V. Sæther som sjef for Spesialenheten for politisaker fra 1. mars 2020 i påvente av utnevning av fast sjef for enheten....

Sammendrag - uke 13

Publisert 03.04.‎2020 Sammendrag av avgjørelser i uke 12 er publisert under fanen Avgjørelser/sammendrag.  
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no