freebet

Spesialenheten publiserer vedtak i alle saker hvor noen er død eller alvorlig skadet i sammenheng med politiets tjenesteutøvelse. I tillegg vil vedtak ut i fra en konkret vurdering kunne bli publisert i saker av allmenn interesse. Vedtakene blir publisert i anonymisert form.

Siden er under oppdatering.

 

Varsel om kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt

Sak 12174511, vedtaksdato 25.03.2019, Vest politidistrikt

Spesialenheten har henlagt sak som ble opprettet etter at en tjenesteperson (A) varslet om manglende eller unnlatt etterforsking av saker ved en gruppe som ligger under seksjon for organisert kriminalitet! Vest politidistrikt. Gruppen har ansvar for etterforsking av menneskehandelsaker/ og hallik-og sexkjøpssaker. A mente at ledelsen hindret tjenestepersoner fra å gripe inn og etterforske grov kriminalitet.

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no