freebet

Spesialenheten publiserer vedtak i alle saker hvor noen er død eller alvorlig skadet i sammenheng med politiets tjenesteutøvelse. I tillegg vil vedtak ut i fra en konkret vurdering kunne bli publisert i saker av allmenn interesse. Vedtakene blir publisert i anonymisert form.

Siden er under oppdatering.

 

Anmeldelse for feil og mangler ved etterforskingen av "Osen-saken"

Sak 12174660, vedtaksdato 25.03.2019, Vest politidistrikt

Spesialenheten har besluttet å henlegge sak som ble opprettet etter at en tjenesteperson (A) anmeldte blant annet Vest politidistrikt for feil og mangler ved etterforskingen av den såkalte Osen-saken.

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no