freebet

Spesialenheten publiserer vedtak i alle saker hvor noen er død eller alvorlig skadet i sammenheng med politiets tjenesteutøvelse. I tillegg vil vedtak ut i fra en konkret vurdering kunne bli publisert i saker av allmenn interesse. Vedtakene blir publisert i anonymisert form.

Siden er under oppdatering.

 

Bruk av makt med døden til følge, Oslo legevakt 29.11.2012

Flere nettaviser la 22. desember 2015 ut et bildeopptak som viser bruk av makt mot en person ved Oslo legevakt 29. november 2012.

Maktbruken medførte at personen døde. Bildeopptaket er utlevert av Spesialenheten i henhold til Høyesteretts kjennelse av 18. desember 2015 i sak 2015/1490.

Det er i avgjørelsene fra Spesialenheten og Riksadvokaten redegjort for etterforskingen som er gjennomført, faktum, juridiske vurderinger og konklusjoner. Vedtakene kan leses her:

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no