Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 45 (05.11 - 09.11)

ØST   

Sak 720/18-123, 05.11.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å arrangere promillekontroll for å «ta ham». Han mente også at påtalemyndigheten ikke forkynte siktelsen før «tre minutter» før han skulle i retten. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A fremsto feilaktig å tro at det var samme tjenesteperson som tok imot hans bedragerianmeldelse på politistasjonen, som stanset ham i promillekontrollen da han reiste fra politistasjonen. A virket også å være av den oppfatning at dette var et planlagt opplegg for å ta ham. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved å stanse A. Det ble påvist at A kjørte med promille. Han erkjente dette og samtykket i førerkortbeslag. Påtalemyndigheten oversendte saken for pådømmelse i tingretten. A hadde fått tilbud om å se saksdokumentene, og hans advokat hadde fått tilsendt kopi.  Det var ikke holdepunkter for at påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 499/18-123, 05.11.2018

 

ANMELDELSE AV FOR HENLEGGELSE AV STRAFFESAKER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha henlagt to anmeldelser han hadde inngitt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart ved å henlegge sakene, eller for øvrig ved deres behandling av anmeldelsene og henvendelsene i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

VEST   

Ingen publiserte vedtak i uke 45.

 

MIDT-NORD 

Sak 672/17 – 123, 05.11.2018

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM BRUK AV FOR MYE MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Nordland politidistrikt anmeldte en ansatt (B) for å ha brukt for mye makt mot arrestant (A) på cellen og kalt A for «Drittunge».

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Inkvirering

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra den ansattes side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

B forklarte at A plutselig hadde kommet mot ham og en annen ansatt, og han derfor tok tak i A og skjøv henne over cellegulvet og inn til veggen. Da bet A ham i armen, og han la henne derfor ned på madrassen. Han fikk bistand av de andre til å holde A til hun ble rolig. Den andre ansatte så at A plutselig kom mot henne og var glad for at B hadde avverget dette.

 

To andre politiansatte som var til stede mente at B kunne ha brukt noe mindre makt, men hadde ikke sett alt som skjedd fordi de stod like utenfor celledøren da hendelsen skjedd.

 

Spesialenheten fant etter det ikke bevist at maktbruken var uforholdsmessig og ulovlig. «Drittunge» ble sagt da A angrep B og en annen ansatt, og bet B i armen, og ble under tvil ikke ansett å utgjøre en grov tjenestefeil.

 

Vedtak:

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171 om tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 380/18-123, 06.11.2018

 

ETTERFORSKING AV POLITIETS BILFORFØLGELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten iverksatte etterforsking i en sak der politiet hadde kjørt utrykning og forfulgt en annen motorvogn. Sjåføren kjørte etter kort tid ut av veien og omkom.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde forfulgt sjåføren i kort tid, og sjåføren som kjørte fra politiet hadde økt avstanden til dem betydelig forut for at utrykningskjøringen startet. Tekniske undersøkelser viste at det ikke hadde vært feil eller mangler ved sjåførens kjøretøy, men han hadde sannsynligvis ikke benyttet bilbelte. Han hadde hatt en hastighet på ca. 113-125 km/t i kollisjonsøyeblikket. Han hadde også vært ruspåvirket.

 

Patruljen hadde varslet operasjonssentralen om at de iverksatte utrykningskjøring og forfølgning, og meldte minuttet senere at bilen hadde kjørt av veien.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken

 

 

 

Sak 465/18-123, 05.11.2018

 

MELDING OM BRUK AV SKYTEVÅPEN MOT EN PERSON

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at politiet hadde avfyrt skudd mot A og truffet ham i benet.

 

Åsted: Privat eiendom om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet hadde avfyrt et skudd mot A.

 

Skader: Skuddskade i benet

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet oppdaget at en person (A) knivstakk en annen i et hybelhus. A ble bedt om å slippe kniven og ble deretter sprayet med pepperspray, uten at dette hadde virkning på ham. Ut fra As opptreden og at han sto halvannen meter fra polititjenestepersonene, var det også reell fare for at A kunne angripe politiet. En tjenesteperson (B) skjøt A i benet for å hindre videre knivstikking.

 

Spesialenheten mente at B handlet i nødverge og at avfyringen av skuddet derfor var lovlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade

 

 

 

Sak 178/18-123, 06.11.2018

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ha truet As sønn til å si at han ikke har det bra hos sin far, og at B hadde varslet barnevernet. A anførte også at B hadde spist gratis på restauranten som eies av As eks svigerfar, og at B kanskje hadde blitt påspandert ferie av eks-svigerfaren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no