freebet

Forelegg for fastlenking av arrestanter i vegg ved sentralarresten i Drammen

Sak nr. 10249337, vedtaksdato 04.11.2013, Søndre Buskerud politidistrikt

Bruk av veggfestet lenker på celler i sentralarresten ved politihuset i Drammen. Søndre-Buskerud politidistrikt ble ilagt foretaksstraff.

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no