Utilsiktet avfyring med pistol 29.10.2016

Sak nr. 10965864, vedtaksdato 29.11.2016, PST

Utilsiktet avfyring av skudd fra pistol under øvelse. Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonen hadde opptrådt uaktsomt ved ikke å forvisse seg om at pistolen var uladd. Skuddet ble avfyrt mot et ubebygget område bestående av dels dyrket mark og dels skog/myr. Det var ikke bevismessig grunnlag for at skuddet hadde vært "egnet til å volde fare for andres liv og helse", og saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no