Uforsiktig omgang med skytevåpen 04.07.2015

Sak 10965437, vedtaksdato 19.09.2016, Øst politidistrikt

Tjenesteperson A hadde ved tømming av våpenet ikke fjernet magasinet fra pistolen. Da han tømte kammeret ved å dra sliden tilbake, førte han en ny patron inn i kammeret da han slapp sleiden tilbake. Han tok ikke "press check" for å se om pistolen var ladet før han trykket på avtrekkeren. Hans utviste ved dette uforsiktig omgang med skytevåpenet. Spesialenheten fant det imidlertid ikke bevist at avfyringen av skuddet var til fare for andre personer. Saken er henlagt etter bevisets stilling.

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no