Avfyrt skudd under trening 06.12.2018

Sak 14653275, vedtaksdato 13.05.2019, Oslo politidistrikt

Tjenesteperson A er ilagt forelegg på kr 10 000 for uforsiktig omgang med skytevåpen. A tok et avtrekk for å trene, uten først å forsikre seg om at våpenet var...

Skutt i leggen 29.08.2018

Sak 14553211, vedtaksdato 28.02.2019, Agder politidistrikt

A hadde stjålet en fritidsbåt og ble forsøkt stanset av politiet. A hadde over noe tid opptrådt truende mot politiet, og ble skutt i leggen. Skuddet ble...

Uaktsom behandling av skytevåpen i forbindelse med våpenpuss

Sak 12174581, vedtaksdato 19.02.2019, Nationella innsatsstyrken i Sverige

Et skudd gikk av i forbindelse med at tjenestepersonen pusset sitt våpen. Ingen personer ble skadet. Det var bevistvil om tjenestepersonens opptreden var egnet til å volde fare for...

Skutt i leggen 17.09.2018

Sak 12174983, vedtaksdato 19.12.2018, Trøndelag politidistrikt

A ble skutt i leggen for å hindre at han livstruende skadet seg selv med kniv. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Vådeskudd i Oslo politidistrikt 13.05.2018

Sak 14446529, vedtaksdato 20.11.2018, Oslo politidistrikt

A hadde tørrtrent med sin tjenestepistol mot en betongvegg. Han trente først uten avtrekk. Deretter trakk han av og et skudd ble avfyrt. Han hadde ikke forsikret seg om at det ikke...

Vådeskudd i Oslo politidistrikt 10.03.2018

Sak 14389720, vedtaksdato 20.11.2018, Oslo politidistrikt

A hadde pusset sin MP5. I forbindelse med funksjonstest av våpenet gikk det av et skudd. A hadde ikke undersøkt om våpenet var tomt før han tok avtrekk. Ingen personer ble...

Skutt i benet av politiet 22.06.2018

Sak 12174843, vedtaksdato 05.11.2018, Trøndelag politidistrikt

A knivstakk to personer i en gang/entre, og politiet skjøt A i benet i nødverge. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Uforsiktig omgang med skytevåpen 15.05.2018

Sak 12174807, vedtaksdato 29.10.2018, Innlandet politidistrikt

Et skudd gikk av fra en MP5 under funksjonstest. Prosjektilet gikk inn i en parkert tjenestebil. Det var ingen andre enn tjenestepersonen tilstede da skuddet ble avfyrt, og avfyringen var ikke...

Uforsiktig omgang med våpen 12.05.2018

Sak 14446150, vedtaksdato 23.10.2018, Oslo politidistrikt

Et skudd gikk av under trening. Tjenestpersonen var alene, og skuddet var ikke egnet til å volde fare for andre. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Uforsiktig omgang med skytevåpen

Sak 14501917, vedtaksdato 10.10.2018, Oslo politidistrikt

Tjenestperson A avfyrte et vådeskudd på våpenrommet. A var alene, og skuddet var ikke egnet til å volde fare for andre. Saken er henlagt.
RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no