Utilsiktet avfyring med tjenestevåpen 29.09.2016

Sak nr. 10965807, vedtaksdato 03.04.2017, Møre og Romsdal politidistrikt

Spesialenheten la til grunn at vådeskuddet ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse. Våpenet som skuddet ble avfyrt fra hadde pekt rett ned i gulvet. Dessuten...

Utilsiktet avfyring av tjenestevåpen 07.10.2016

Sak nr. 13892809, vedtaksdato 10.04.2017, Møre og Romsdal politidistrikt

I forbindelse med lasting av utstyr fra en bil til en annen, tok tjenesteperson A "press-sjekk" på tjenesteperson Bs tjenestepistol og tok et kontrollert avtrekk i sikker retning mot bakken....

Uforsiktig omgang med skytevåpen 10.09.2016

Sak nr. 13870765, vedtaksdato 03.11.2016, Sør-Øst politidistrikt

En tjenesteperson avfyrte et vådeskudd i forbindelse med tømming av tjenestevåpen. Skuddet ble vurdert å ikke være egnet til å volde fare for andre, og saken...

Uforsiktig omgang med skytevåpen 6. november 2016

Sak nr. 10965880, vedtaksdato 17.01.2017, Oslo politidistrikt

A avfyrte et vådeskudd inne i en tjenestebil i forbindelse med nedspenning etter væpnet oppdrag. Prosjektilet traff bilens høyre A-stolpe. Hendelsen medførte ingen...

Utilsiktet avfyring med pistol 29.10.2016

Sak nr. 10965864, vedtaksdato 29.11.2016, PST

Utilsiktet avfyring av skudd fra pistol under øvelse. Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonen hadde opptrådt uaktsomt ved ikke å forvisse seg om at pistolen var uladd....

Bruk av skytevåpen mot X i Grønland i Oslo 15.09.2015

Sak nr. 10965259, vedtaksdato 30.05.2016, Oslo politidistrikt

En kvinne X ble skutt av politiet i Breigata i Oslo 18. september 2015 etter melding om at kvinnen hadde truet med å drepe et barn. Da politiet kom til stedet holdt kvinnen en kniv. Kvinnen...

Vådeskudd under innsatstrening på Leksdal skytefelt...

Saks nr. 10965630, vedtaksdato 23.09.2016, Trøndelag politidistrikt

En tjenesteperson hadde løsnet et vådeskudd i skytehuset på Leksdal skytefelt under skyteøvelse. Hendelsen skjedde da tjenestepersonen sto i trapperommet utenfor...

Uforsiktig omgang med skytevåpen 04.07.2015

Sak 10965437, vedtaksdato 19.09.2016, Øst politidistrikt

Tjenesteperson A hadde ved tømming av våpenet ikke fjernet magasinet fra pistolen. Da han tømte kammeret ved å dra sliden tilbake, førte han en ny patron...

Vådeskudd i garasjen på Stovner politistasjon 12.04.2016

Sak 13672894, vedtaksdato 16.09.2016, Oslo politidistrikt

Tjenesteperson A hadde forut for vådeskuddet kontrollert våpenet, men overså en patron i kammeret. Spesialenheten anså dette som uforsiktig omgang med...

Vådeskudd ved Time lensmannskontor 02.03.2016

Sak nr. 10965485, vedtaksdato 18.07.2016, Sør-Vest politidistrikt

Et skudd gikk av i forbindelse med klargjøring av MP5 etter at våpenet hadde vært til service. Det oppsto ikke personskade. Tjenestepersonen ble ilagt forelegg. Forelegget er...
RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no