freebet

Vådeskudd - truffet i lår

Sak 14884443, vedtaksdato 09.12.2019, Sør-Vest politidistrikt

Vådeskudd i politiets garasje

Sak 14836014, vedtaksdato 09.12.2019, Oslo politidistrikt

Avfyrt skudd mot person i forbindelse med pågripelse

Sak 12175564, vedtaksdato 09.12.2019, Sør-Øst politidistrikt

Avfyrt skudd i forbindelse med pågripelse

Sak 12175322, vedtaksdato 02.12.2019, Øst politidistrikt

Avfyrt skudd under pågripelse

Sak 12175404, vedtaksdato 19.11.2019, Sør-Øst politidistrikt

Avfyrt skudd under bilforfølgelse 30.12.2018

Sak 12175171, vedtaksdato 12.11.2019, Møre og Romsdal politidistrikt

Avfyrt skudd under trening 06.12.2018

Sak 14653275, vedtaksdato 13.05.2019, Oslo politidistrikt

Tjenesteperson A er ilagt forelegg på kr 10 000 for uforsiktig omgang med skytevåpen. A tok et avtrekk for å trene, uten først å forsikre seg om at våpenet var...

Skutt i leggen 29.08.2018

Sak 14553211, vedtaksdato 28.02.2019, Agder politidistrikt

A hadde stjålet en fritidsbåt og ble forsøkt stanset av politiet. A hadde over noe tid opptrådt truende mot politiet, og ble skutt i leggen. Skuddet ble...

Uaktsom behandling av skytevåpen i forbindelse med våpenpuss

Sak 12174581, vedtaksdato 19.02.2019, Nationella innsatsstyrken i Sverige

Et skudd gikk av i forbindelse med at tjenestepersonen pusset sitt våpen. Ingen personer ble skadet. Det var bevistvil om tjenestepersonens opptreden var egnet til å volde fare for...

Skutt i leggen 17.09.2018

Sak 12174983, vedtaksdato 19.12.2018, Trøndelag politidistrikt

A ble skutt i leggen for å hindre at han livstruende skadet seg selv med kniv. Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.
RSS
Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no