Bilforfølgelse 04.12.2014 hvor fører kjørte i sjøen og omkom

Sak 10964768, vedtaksdato 16.06.2015, Rogaland politidistrikt

Spesialenheten ble varslet om at X hadde skadet seg med kniv, stukket av fra legevakten og tiltvunget seg en bil. Under bilforfølgelsen kjørte han i sjøen fra en dypvannskai i Jåttåvågen i Stavanger. Etter ca. 15 minutter lyktes det dykkere å få ham opp av sjøen. Tilstanden var alvorlig, og han ble innlagt på sykehus, hvor han senere døde. Spesialenheten iverksatte umiddelbart etterforsking i medhold av påtaleinstruksen § 34-6 annet ledd.

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no