freebet

Vedrørende ankesak i Borgarting lagmannsrett

Vi viser til oppdatering på Borgarting lagmannsretts sider "Praktisk info om Jensen-/Cappelensaken".

Ankesaken starter opp igjen torsdag 16. januar 2020. Høgskolelektor ved Politihøgskolen, Janne Danielsen, er ansatt midlertidig i Spesialenheten. Danielsen trer inn i aktoratet som medaktor for assisterende sjef Guro Glærum Kleppe. Det vil ikke bli gitt ytterligere kommentarer.

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskningsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no