Dom i Borgarting lagmannsrett 01.06.2016

En tjenestemann er dømt til betinget fengsel i 36 dager og 10 000 kr i bot for å ha innlevert overtidsregninger uten å ha utført det overtidsarbeidet som han hadde krevd godtgjøring for. Han er også domfelt for å ha borttatt et våpenbelte som tilhørte politiet og for overtredelse av våpenloven ved å oppbevare våpenbeltet på bopel. Videre er tjenestemannen dømt for å ha søkt 51 ganger i politiets datasystemer på bekjente/familiemedlemmer. Søkene hadde ikke sammenheng med hans arbeid i politiet.
Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskningsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no