Bruk av makt med døden til følge, Oslo legevakt 29.11.2012

Flere nettaviser la 22. desember 2015 ut et bildeopptak som viser bruk av makt mot en person ved Oslo legevakt 29. november 2012.

Maktbruken medførte at personen døde. Bildeopptaket er utlevert av Spesialenheten i henhold til Høyesteretts kjennelse av 18. desember 2015 i sak 2015/1490.

Det er i avgjørelsene fra Spesialenheten og Riksadvokaten redegjort for etterforskingen som er gjennomført, faktum, juridiske vurderinger og konklusjoner. Vedtakene kan leses her:

Dokumenter for nedlasting

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskningsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no